Хаан банк цамхаг

 

Хаан банк цамхаг

 

“Хаан банк цамхаг” барилга дээр ЦТП, цэвэр бохир усны шугам, халаалтын шугамын угсралт, цахилгаан, холбоо дохиолол,

 

галын дохиололын системийн угсралтын ажлууд хийж гүйцэтгэсэн.