Apartment KH

Apartment KH

“Хурд групп”-ын “Apartment KH” барилгын 23, 24, 25, 26, 27, 28-р блокийн барилгад халаалт, усан хангамж, галын болон борооны ус зайлуулах систем угсрах ажил хийж гүйцэтгэв.