Хүннү-2222

 

Хүннү-2222

 

Улаанбаатар  хот  Хан-Уул  дүүрэг 15-р хороонд баригдсан  “Хүннү хороолол” гадна цахилгаан түр тэжээлийн шугамын монтаж, 101, 102, 105-2 орц, 106-2 орц, 110- 2 орц, 111- 2 орц, 115 мөн 116 блокд цахилгааны холболт болон гэрэлтүүлэгийн ажил хийж гүйцэтгэсэн.