Нарны хороолол

Нарны хороолол

23-р байр, дунд сургуулийн барилгын сантехникийн иж бүрдэл ажил
24, 25, 26, 27, 29-р байрны дулааны холигч насосны узелийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх угсрах ажил
4-9-р байрны цэвэр бохир усны шугам, халаалтын шугамын угсралтын ажил